Log på

Erhvervsfremmeforenkling skal huske styrkerne

Viceadm. direktør i Lif, Henrik Vestergaard.

Forenkling er tiltrængt – en stærk centralisering kræver dog en lyttende organisation, der har blik for de forskelligheder, der er mellem brancherne, lyder det fra Lif.

”Vi byder forenklingstanken velkommen. Der er en generel oplevelse – ikke bare i life science-branchen men i dansk erhvervsliv generelt – af, at der for længe har været for mange aktører og for lidt fokus i indsatsen. Man har med andre ord fået for lidt for de penge, det offentlige har lagt i erhvervsfremmeindsatsen. Det gør disse anbefalinger op med, lyder det fra Henrik Vestergaard, viceadm. direktør i Lægemiddelindustriforeningen, Lif, i en kommentar til de 26 anbefalinger, der i dag er kommet fra regeringens Forenklingsudvalg for Erhvervsfremme.

Nu vil Lif se nærmere ind i de enkelte anbefalinger, for struktur gør det ikke alene:

”Vi har grundlæggende tillid til det forarbejde, der er gjort, og de tanker, der nu er lagt frem. Der er blik for, at det ikke er nok at forenkle – man er også nødt til at forbedre – og blive ved med det. Med den centralisering og forenkling, der her er lagt op til, så er det afgørende, at en kommende Erhvervsfremmebestyrelse bliver en åben, gennemsigtig og frem for alt lyttende organisation, der er lydhør over for de ønsker og behov, der udtrykkes i de enkelte sektorer og brancher,” understreger Henrik Vestergaard.

Forskelle, udfordringer og potentialer er ikke bare geografiske men går på tværs af brancher. Det er meget positivt, at man lægger op til en forenkling af klyngeindsatsen, også når det gælder life science, og helt afgørende, at det bliver branchens og virksomhedernes behov, der bliver styrende for såvel organiseringen af klyngen som for de tilbud, man ender med at have på hylderne.

”Det er fornuftigt at have en generel indgang til erhvervslivets behov, men erhvervslivets behov vil være meget forskellige. Det drejer sig ikke blot om klynger eller regionale forskelle – det drejer sig om grundlæggende forskellige vilkår, der gør sig gældende for de enkelte styrkepositioner. Der er brancher, hvor virksomhederne har lokalt – eller regionalt – fokus – og så er der brancher, som vores, hvor nationale løsninger er det mest meningsfulde,” siger Henrik Vestergaard og fortsætter:

”Når regeringen har lavet en vækstplan for life science, en vækstplan for det blå Danmark og en vækstplan for fødevarer, så er det i en erkendelse af, at der er branchespecifikke udfordringer knyttet til de danske styrkepositioner. Jeg håber, at den politiske behandling af forenklingsudvalgets anbefalinger vil bringe et andet og mindst lige så væsentligt perspektiv ind i erhvervsfremmeindsatsen, nemlig: hvilke værktøjer man vil kunne betjene sig af i erhvervsfremmeindsatsen. Får man det perspektiv med, vil vi uden tvivl kunne skabe en erhvervsfremmeindsats, der kan gøre en forskel – også for de erhverv, der driver væksten i Danmark,” siger Henrik Vestergaard.


Læs også
Afrapportering fra Forenklingsudvalget for Erhversfremme
Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk