Log på

Fakta: Effektive og sikre lægemidler


Det er en lang proces at kunne tilbyde patienter ny og innovativ medicin. Få et overblik over processen her.

Det er en lang proces at kunne tilbyde patienter ny og innovativ medicin. Medicin bliver nemlig ikke godkendt fra den ene dag til den anden. Først skal medicinen udvikles, testes i computermodeller og dyr - for sidenhen at blive testet i raske mennesker og patienter i veldefinerede grupper og tilrettelagte studier. Alt sammen for at sikre, at medicinen er effektiv, at bivirkninger er klarlagt, og den rette dosis for effekt findes.

Over halvdelen af udgiften for at udvikle et lægemiddel er den kliniske forskning. Klinisk forskning består normalt af fire faser, hvor de tre første gennemføres, før et lægemiddel godkendes til at blive brugt af alle patienter. De tre faser varer typisk mellem 3 og 6 år i alt. 

I første fase undersøges for giftigheden af lægemidlet i raske personer, og der indsamles viden om, hvordan lægemidlet omsættes i mennesker. 

Anden fase er for at undersøge effekten, doseringen og bivirkninger i de patienter, der er målgruppen for det nye lægemiddel. 

Effekten og sikkerheden af den nye medicin sammenlignes med eksisterende behandling i tredje fase. Derefter kan et lægemiddel godkendes af myndighederne og sendes ud til alle patienter. 

Fjerde fase er ”almindelig brug”, hvor alle patienter potentielt kan være inkluderet, og begynder først efter den endelige godkendelse – og markedsføringstilladelsen er tråd i kraft. I fjerde fase undersøges bl.a. effekt i nye patientgrupper, og om der eventuelt ses bivirkninger ved langvarig brug.  
Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk