Log på

Digitale løsninger er endnu ikke for alle

Svarene i Lifs fremtidsleg indikerer et stort skift mod, at man ønsker at holde fast i egen læge og møde fysisk op til konsultation.

Mens snakken går på, hvordan Corona-tiden har gjort mange af os mere digitale, så indikerer svarene i Lifs fremtidsleg en tendens, der trækker i den modsatte retning, når vi taler om fremtidens sundhedsvæsen.

Sammenlignet med tiden før Corona er der således et markant skift mod, at respondenterne i fremtiden forventer at ville prioritere at konsultere egen læge, som man kender, og at man også vil prioritere et fysisk møde med en læge, selvom det kræver ekstra ventetid og transport, frem for hurtigere, fleksible, digitale løsninger.

”Det er i sagens natur ikke en repræsentativ undersøgelse, men det er da tankevækkende, at der er så stort et skift, når vi taler så meget om digitale løsninger lige nu. For det her peger på, at der også er en del, der stadig ønsker at have kontakt til egen læge og have fysiske møder, som det digitale dermed ikke kan afløse, men supplere de muligheder vi kender. Det er i sig selv ikke overraskende, men hvis skiftet er en konsekvens af erfaringer, som man har haft med Corona-krisen, så er der da noget at tænke nærmere over,” siger viceadm. direktør i Lif, Henrik Vestergaard.

Forventningen om, at man vil prioritere den kendte læge og det fysiske fremmøde, går igen, uanset om det er spørgsmål omkring tidlig diagnosticering, behandling eller opfølgning.

Også brugen af sundheds-apps eller såkaldte wearables er prioriteret lavere. Man forventer nu ikke, at man i samme grad som tidligere ønsker at holde øje med sin krop via løbende målinger, og man ønsker heller ikke i samme grad at dele helbredsoplysninger med sundhedsvæsenet. Hvilke overvejelser, der ligger bag det markante skift viser svarprocenterne ikke noget om, men interessant er det siger Henrik Vestergaard.

”Vi er meget bevidste om, at vores lille fremtidsleg ikke er en videnskabelig undersøgelse, men jeg synes, at det kunne være interessant at gentage ”legen” en rum tid efter den nuværende sundhedskrise for at se, om der er tale om en vedholdende tendens eller et tidsmæssigt afgrænset fænomen i tilknytning til nedlukningen – og den følgende påtvungne fysiske afstand til andre mennesker.”


Hvordan vil du vælge i fremtidens sundhedsvæsen i år 2029? Prøv fremtidslegen her


Kilde: Svarene er udtrukket i perioden 15. maj-29. juni og sammenholdt med svarprocenter fra oktober 2019. Det er ikke en repræsentativ undersøgelse, men udtryk for en tendens baseret på ca. 400 besvarelser.

samlet-800x400-større-søjler.png

Fysisk møde vs. digitale løsninger

  • 67 procent mod tidligere 25 procent vil kontakte deres egen læge for at blive diagnosticeret i stedet for at benytte app eller national lægeservice, der kan rådgive uden fremmøde.
  • 50 procent mod tidligere 14 procent vil helst møde fysisk op hos en læge og få foretaget kontrol - hvor der tidligere var en overvægt af respondenterne, der ville bruge digitale tidsbesparende services.
  • 73 procent mod tidligere 28 procent venter gerne ekstra tid for at få en konsultation hos egen læge fremfor hurtigere digitale og nationale løsninger, hvor man ikke møder op et sted og ikke nødvendigvis kender lægen/behandleren.
  • 62 procent mod tidligere 42 procent vil tilknyttes egen læge fremfor at vælge fleksible, digitale løsninger. 

Wearables

  • 51 procent mod tidligere 23 procent svarer at de ikke ønsker at overvåge sig selv med et wearable, hvor det tidligere var ca. halvdelen, der ville tjekke nøgletal af og til for at regulere livsstil.  
  • 16 procent mod tidligere 30 procent vil tillade, at sundhedsvæsenet får fuld adgang til livsstils- og helbredsinformationer.
Kontakt

Line Laier-Brodersen
Tlf +45 3915 0941

Kommunikationskonsulent

llb@lif.dk