Log på

Danske Regioner vedtager QALY


Ny følgegruppe skal bistå med at udvikle metoder og modeller til Medicinrådets nye vurderinger af lægemidler.

Danske Regioners bestyrelse vedtog i går QALY (kvalitetsjusterede leveår) som metode for vurdering af nye lægemidler. Med den nye metode imødekommer regionerne ønsker om større gennemsigtighed i Medicinrådsprocessen. 

Samtidig med vedtagelsen af QALY har Danske Regioner vedtaget de øvrige forslag til justeringer af Rådet

”Det vil på flere punkter være med til at forbedre arbejdet med vurdering af lægemidler,” siger Lifs viceadm. direktør Henrik Vestergaard, der blandt flere ting peger på det positive i at inddrage upublicerede data i vurderingen og dermed give Medicinrådet et bedre grundlag for at vurdere nye lægemidler. 

Danske Regioners bestyrelse har besluttet, at der skal nedsættes en 
følgegruppe blandt centrale interessenter, der skal komme med input til metodebeskrivelsen i det nye QALY setup. 

”Det er noget, vi har efterspurgt, og vi vil naturligvis spille ind med den indsigt, som vi og vores medlemmer har omkring arbejdet med QALY i andre lande. Vi ser gerne, at der udarbejdes en brugbar model for vurdering af nye lægemidler, herunder til små patientgrupper og sjældne sygdomme, og at metoderne er fastlagt, inden man går i gang. Det vil vi meget gerne bidrage til,” lyder det fra Henrik Vestergaard.

Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk