Log på

Danmark blandt Europas stærkeste life science-nationer


Antallet af industrifinansierede kliniske forsøg, beskæftigede, investeringer i lægemiddelforskning og eksport af medicin i forhold til indbyggere, gør, at Danmark er Europas andet mest specialiserede life science-land.

"Life science-området er enormt konkurrencepræget, og hvis Danmark skal fastholde sin position, både som en af Europas stærkeste life science-nationer, men også som et af de mest konkurrencedygtige lande i verden, skal vi have et vedvarende fokus både at opretholde rammevilkårne for branchen, men også at forbedre dem," siger Allan Skårup Kristensen, chefkonsulent i Lif. Han henviser til en ny rapport fra World Economic Forum, som viser, at den danske konkurrenceevne er i den globale top 10.

Schweiz har i flere år siddet solidt på 1. pladsen som det mest specialiserede life science-land i Europa, men Danmark er en stærk nr. 2. De andre europæiske lande får især baghjul på antallet af beskæftigede i lægemiddelindustrien, hvor vi ligger nr. 1.

”Antallet af beskæftigede i den danske lægemiddelindustri er vokset med 107 procent siden 2000. Det hænger bl.a. sammen med, at vi har oplevet stor vækst i den globale efterspørgsel efter danske lægemidler, og det er forudsætningen for, at lægemiddelindustrien kan udvide både forsknings- og udviklingsaktiviteter og produktion,” fortæller Allan Skårup Kristensen.

Danmarks eksport af lægemidler har især siden 2009 taget fart og nåede i 2017 op på næsten 93 mia. kr.

”Det gør ikke bare medicin til Danmarks absolut største eksportvare, men også Danmark til Europas 4. største lægemiddeleksporterende land,” siger Allan Skårup Kristensen.    

Også på forskningsområdet ligger Danmark lunt i svinget.

”Lægemiddelindustrien har de senere år brugt stadig flere og flere midler på at forske i nye lægemidler. I 2015 brugte branchen 11,5 mia. kr. på forskning i Danmark, og kun overgået af Schweiz, gør det Danmark til det til det land i verden, der investerer mest i privat lægemiddelforskning og –udvikling, og samtidig den branche i Danmark, der er allermest forskningstung.”

En stor del af virksomhedernes forskning involverer også klinisk forskning og den seneste undersøgelse af danske, kliniske forskningsaktiviteter viser da også, at Danmark er blandt de lande i Europa, der udfører allerflest kliniske studier.

”Kliniske forsøg kommer selvfølgelig først og fremmest patienterne til gavn, da det er fundamentet for at vi kan udvikle ny og bedre behandling. Men kliniske forsøg er også med til at skabe flere arbejdspladser – både private og offentlige – og har en positiv indvirkning på syghusenes budgetter, da et klinisk forsøg er med til at spare den enkelte afdeling for penge,” lyder det fra Allan Skårup Kristensen.


Kilder: World Bank, OECD STAN database, Eurostat, EFPIA key figures, Clinicaltrials.gov


Kontakt

Allan Skårup Kristensen
Tlf +45 3915 0924

Chefkonsulent - Forskning og innovation

ask@lif.dk