Log på

Cyberstrategi skal styrke den digitale sikkerhed


Digital omstilling kræver digital tryghed, hvad enten man er patient eller virksomhed. Derfor hilser Lif regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed velkommen.

I de kommende år vil regeringen investere 1,5 milliarder kroner i Danmarks cyber- og informationssikkerhed og et af de højt prioriterede områder er sundhedsområdet. Det blev fremhævet, da regeringens nye strategi for cyber- og informationssikkerhed i dag blev præsenteret af innovationsminister Sophie Løhde (V), forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Strategien bygger videre på Forsvarsforliget 2018-2023 og består af 25 konkrete initiativer. Et af disse er et nyt nationalt cybercenter med døgnbemanding, der skal være kontaktpunkt i krisesituationer.

"Sundheden bliver i stigende grad digitaliseret. Nye digitale muligheder bidrager både til at udvikle nye behandlinger og styrke den eksisterende. Men det betyder også, at vi vedvarende har brug for at sikre os mod cyberkriminalitet. Truslen mod it- sikkerheden på sundhedsområdet skal tages meget alvorligt hvad enten det drejer sig om patienternes personlige data eller life science virksomhedernes værdifulde ideer og innovationer," siger Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lægemiddelindustriforeningen.

"Strategien er et udtryk for, at den stigende digitalisering af såvel det offentlige som det private område også kræver en udvidet digital ansvarlighed og påpasselighed. Vi har allerede en rigtig god dialog med Center for Cybersikkerhed og ser frem til at følge arbejdet med implementeringen af cyberstrategiens 25 glimrende initiativer," siger han.

Centret skal stå for øget overvågning af de mest vitale it-systemer og Danmarks vigtigste digitale netværk. Meningen er, at man kan varsle myndigheder og virksomheder om aktuelle og potentielle trusler.

Derudover skal flere danskere have mere viden om, hvordan de beskytter sig i forhold til digitale angreb. 


 Kontakt web part - en kontaktperson smal

Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk