Log på

Brug for nye styringsmodeller

Koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen.

Flere patienter, intensiveret behandling og nye effektive lægemidler vil betyde stigende udgifter til medicin i det kommende år, forudser Danske Regioner.

En reel udfordring for regionerne, der kalder på flerårige budgetter og nye budgetteringsmodeller, lyder det fra Lif.

”Der udvikles hele tiden ny og endnu bedre medicin – og heldigvis for det. Det betyder en endnu bedre og effektiv behandling for patienterne, og en besparelse for sundhedsvæsenet, fordi effektiv behandling og færre bivirkninger aflaster andre steder. Men de medicinske fremskridt er også en stor investering nu og her, og lige nu er regionerne pressede på budgetterne. Derfor kan vi godt forstå, at Danske Regioner hejser et flag og melder ud, at der ikke er råd til at give patienterne den bedste behandling,” siger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen.

Det er en reel udfordring, at regionerne ikke kan indkassere den fulde gevinst af, at forbedret medicinsk behandling reducerer plejebehovet og bringer patienterne hurtigere tilbage som en aktiv del af samfundet, påpeger hun. 

”Lægemiddelindustrien er klar til at påtage sig noget af ansvaret for at sikre danskerne fortsat adgang til ny og innovativ behandling med nye prismodeller med elementer af fx risikodeling. Men der er også brug for at opdyrke og udvikle nye styringsmodeller såsom flerårige budgetter og nye budgetteringsmodeller,” slutter Ida Sofie Jensen.


Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk