Log på

Behov for en handicappolitisk plan


Der er brug for en handicappolitisk handlingsplan, lyder det i en henvendelse fra mere end 50 organisationer til børne- og socialminister Mai Mercado.

Handicapområdet går på tværs af en række ministerier, og derfor er der behov for en tværgående, national handicappolitisk handlingsplan, der er baseret på konkrete og målbare målsætninger. Det er baggrunden for, at over 50 organisationer, der ud over Lægemiddelindustriforeningen tæller bl.a. Danske Patienter og Advokatsamfundet, har henvendt sig til børne- og socialministeren.

Om initiativet siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif:

”Vi ved, at mennesker med handicap har en noget dårligere sundhedstilstand end resten af befolkningen, og at de både oplever ulighed i adgangen til sundhedsydelser generelt og til forebyggelse og sundhedsfremme. En person, der er udviklingshæmmet, dør i gennemsnit 14 år tidligere end befolkningen generelt – tallet er helt oppe på 20 år for mennesker med alvorlige, psykiske lidelser. Derfor er der brug for, at vi bliver klogere – både på den enkelte men også på tværgående trends og erfaringer med behandling og indsatser, så vi kan sætte ind over for denne meget sammensatte gruppe. En af vores helt centrale opfordringer er, at der skal tilvejebringes bedre data, så man kan følge udviklingen i levevilkår for personer med handicap. Mere viden på tværs af sektorer er helt afgørende for, at man kan gøre en forskel,” siger hun om det fælles afsæt.

”Når det gælder opsamling af viden, så kan socialområdet lære meget af den systematik, der er udviklet på sundhedsområdet – ikke mindst når det gælder det medicinske område. Til gengæld er der på handicapområdet brug for et forstærket fokus på de små sygdomsområder og sjældne diagnoser, som typisk falder mellem flere specialer og dermed har langt vanskeligere kår. Her er borgeren og patienten i dag nødt til at være ekspert i eget liv. Det er ikke nødvendigvis dårligt, men der er brug for at vi i et moderne velfærdssamfund i langt højere grad er i stand til at imødekomme disse individuelle behov. Hvad enten det gælder behandling eller sociale tilbud,” siger Ida Sofie Jensen.

Læs brevet til børne- og socialminister Mai MercadoKilder: 
http://www.dch.dk/content/adgang-til-sundhed
https://www.handicap.dk/politik/sundhed/Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sundhedspolitik

lbr@lif.dk​