Log på

300 millioner til forskning i digitale teknologier

Foto: Markus Spiske, Unsplash

Forskningsministerens ambitioner om et fokus på det digitale område rammer et stort og aktuelt behov, lyder det fra Lif i ​anledning af, at regeringen vil prioritere 300 millioner kroner til forskning i nye teknologier.

220 millioner kroner øremærket til strategisk forskning inden for nye teknologiske muligheder i bio- og life science-branchen er en markant opprioritering af den målrettede forskning på området, og netop de nye teknologiske muligheder er det rigtige sted at sætte ind, vurderer Lifs viceadm. direktør Henrik Vestergaard.

”Vi kan kun rose forskningsministerens udspil og ønsker, at regeringen går til forhandlingerne om forskningsreserven med en høj ambition og midler til forskning i nye teknologiske muligheder. Fremtidens life science- og lægemiddelindustri bliver i høj grad baseret på digitale løsninger i hele værdikæden – også når det gælder de løsninger, der tilbydes til sundhedsvæsenet og patienterne. Alene i sundhedsvæsenet vil man i fremtiden kunne højne kvaliteten og formentligt spare milliarder ved at udnytte de nye teknologiske muligheder,” siger Henrik Vestergaard.

Men der er kamp om forskningsmidlerne, erkender han, og det kan være svært at prioritere – selv som interesseorganisation.

”Den frie forskning er og bliver en høj prioritet for os. Og dernæst princippet, at det offentlige ikke skal finansiere markedsnær forskning, som lige så godt kunne foregå på private virksomheder. Det offentlige skal have fokus på grundforskning og på at udvikle det excellente,” understreger Henrik Vestergaard.


Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk