Log på

Økonomiaftale med plads til udvikling


Der blev i dag indgået aftale om regionernes økonomi for 2021. Aftalen rummer et generelt løft af økonomien på 1,3 mia kr samt en ekstra pulje på 3,1 mia kr til at dække regionernes ekstra omkostninger i forbindelse med COVID-19.

”Det er positivt, at aftalen sikrer at håndteringen af coronaepidemien ikke fortrænger den øvrige behandling i sundhedsvæsenet,” siger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen.

Det er andet år i træk, vi ser et markant og tiltrængt løft i regionernes økonomi. 

”Det tyder på, at vi er på vej ind i et klogt paradigme, hvor man prioriterer sundhed i overensstemmelse med befolkningens ønsker”, siger Ida Sofie Jensen. 

Hun henviser til, at en ny befolkningsundersøgelse peger på, at 54 procent af danskerne ønsker at der bruges flere penge på at sikre behandling af andre behandlingsområder end COVID-19. Også hvis det er på bekostning af andre velfærdsområder.

”Jeg noterer mig, at finansministeren understreger, at der er sat penge af tilt udvikle sundhedsvæsenet også selv om det er en svær tid. Det er vigtigt at vi ikke går i stå. Det er nye behandlinger, der skal bringe sundheden og sundhedsvæsenet videre,” siger Ida Sofie Jensen. 

Hun forventer da også, at der kommer yderligere midler til sundhed til efterårets finanslovsforhandlinger. 

”Vi håber at dette er de første forsigtige skridt ind i en bæredygtig udvikling af sundhedsvæsenet, hvor der er plads til den nye innovation, der kan bidrage til at aflaste personalet,” siger Ida Sofie Jensen.


Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk