Log på

EKSPORT & VÆKST

Lægemidler er Danmarks største eksportvare og udgør 14,4 % af den samlede danske vareeksport. I 2016 eksporterede lægemiddelindustrien for 91,4 mia. kr. og bidrog til 95 % af det samlede overskud på handelsbalancen.      FAKTA

  • I 2016 eksporterede Danmark lægemidler for 91,4 mia. kr.
  • Det er 14,4 pct. af den samlede danske vareeksport
  • USA, Kina og Tyskland er de største aftagere af danske lægemidler
  • Lægemiddelindustrien bidrog til 95 pct. af det samlede overskud på betalingbalancen
  • Forventet eksport på 133 mia. kr. i 2020.


Læs mere om eksport og vækst

Storbritannien er vigtig handelspartner
9. juni 2017
I den kommende periode skal Storbritannien forhandle med EU om Brexit. Det betyder også forhandling af handelssamarbejde, toldunion og adgang til det indre marked

100 mia. kr. i 2017
21. februar 2017
Det er især lande uden for EU, der i højere grad end tidligere har brug for danskproducerede lægemidler. Hvis tendensen fortsætter, vil eksporten ramme 100 mia. kr. i 2017.

Eksport: USA er speciel
21. februar 2017
Næsten halvdelen af de danske produkter, der sendes over Atlanten til USA er lægemidler. Af den samlede lægemiddeleksport udgør USA 27,5 procent.

Medicin er vigtig for dansk eksport
10. februar 2017
91,4 mia. kroner eksporterede danske virksomheder medicin for i 2016. Det viser de nyeste eksporttal fra Danmarks Statistik. Det er en stigning på 5,5 mia. kroner siden 2015.

Danmarks største eksportvare i 2015 er lægemidler
1. juni 2016
I 2015 var lægemidler Danmarks største eksportvare og rundede 85,7 mia. kroner, hvilket er 13,5% af Danmarks samlede vareeksport. Eksporten af lægemidler er fordoblet siden 2007, og forventningen er, at eksporten fordobles én gang til frem mod 2020.

Lægemiddelindustrien er højproduktiv
25. maj 2016
Lægemiddelindustrien er det suverænt mest produktive erhverv i Danmark. Værditilvæksten pr. årsværk er 2,3 mio. kroner. Det er næsten tre gange højere end i servicesektoren, transportsektoren og den øvrige industri.

10 myter om TTIP
2. maj 2016
Myte 1: TTIP gavner kun USA!​ Det er forkert. EU og USA står tilsammen for næsten 50 pct. af verdens BNP og 30 pct. af verdenshandelen. Kan man fremme handel mellem de to store økonomier, er potentialet stort.

Kinesiske sundhedsreformer kan booste dansk lægemiddeleksport
7. marts 2016
Lægemiddelindustrien tegnede sig for 25 procent af Danmarks samlede vareeksport til Kina i 2015, svarende til 6,8 mia. kr.- eller en vækst på 20 procent i forhold til 2014. Med Folkekongressens fokus på øget sundhed og velfærd, kan det meget vel blive end

USA efterspørger danske lægemidler
10. marts 2015
Ifølge Danmarks Statistik og Udenrigsministeriet eksporterede Danmark i 2014 for i alt 43,3 mia. kr. til USA. Heraf stod eksporten af lægemidler for de 18,6 mia. kr.

Lægemiddeleksport kommer ikke af sig selv
12. februar 2014
Den danske eksport af lægemidler vokser fortsat. Men eksporten kommer ikke af sig selv, og hjemmemarkedets betydning er stor. Eksporten af lægemidler landede på 71,3 milliarder kroner i 2013, og med en vækst betydeligt over væksten i den