Log på

Medicinudgifternes udvikling i Danmark

 

26. januar 2016

Tal fra Lif giver et nuanceret billede af regionernes udgifter til medicin og deres udvikling.

Offentlige udgifter til medicin
Regionernes udgifter til medicin steg 3,5 procent fra 2014 til 2015, hvilket stort set svarer til aktivitetsvæksten i sundhedsvæsenet og det deraf følgende øgede forbrug af medicin.Udviklingen i regionernes udgifter til sundhedsvæsenet og medicin
Sammenholder man væksten i de regionale sundhedsudgifter med væksten i de samlede regionale medicinudgifter, så fremgår det, at væksten i lægemiddeludgifterne periodevist har ligget højere end væksten i de øvrige sundhedsudgifter, men i et tiårigt perspektiv er stigningstaksten for lægemidler lavere end for det øvrige regionale sundhedsvæsen.Medicinudgifternes andel af de samlede regionale sundhedsudgifter

Lægemidlers andel af de regionale sundhedsudgifter udgør 12,6 pct., hvilket svarer til en stigning på 0,2 procentpoint i forhold til det foregående år.​​​​​​​​​​​​​