Log på

LÆGEMIDDELPRODUKTION I DANMARK

I perioden 2010-2015 er der skabt mere end 2000 produktionsjobs i lægemiddelindustrien i Danmark, og lægemiddelvirksomhederne vurderer, at de vil skabe yderligere 2-3000 produktionsjobs de kommende 5-8 år.

Den kraftigt stigende eksport af lægemidler - 91,4 mia. kroner i 2016 - giver sig således også udslag i flere produktionsjobs. Der er tale om moderne vidensintensive produktionsarbejdspladser, hvor
uddannelsesniveauet hos de ansatte er højt.

Lægemiddelindustrien har dermed vist, at det kan l​​ade sig gøre at fastholde og udvikle globalt konkurrencedygtig industriproduktion i Danmark. 

På denne side kan du læse meget mere om, hvad moderne lægemiddelproduktion indebærer, hvorfor det er vigtigt, og hvad der skal til for, at vi fortsat har lægemiddelproduktion i Danmark om 10, 20 og 30 år.

Har du travlt? Download den korte version her til højre.Mere om lægemiddelproduktion
Lægemidler er avanceret højteknologisk produktion
25. april 2016
Alle produktionstrin er underlagt en omfattende kvalitetssikring og kvalitetskontrol. Ambitionen i lægemiddelindustrien er hele tiden at udvikle nye produktionsprocesser, der kan øge både effektiviteten og kvaliteten.
Produktion af lægemidler kræver mange forskellige kompetencer
23. april 2016
Mere end 70% af medarbejderne i lægemiddelproduktionen har i dag en videregående uddannelse og knap 40% har en lang videregående uddannelse. Sammenlignet med andre industrisektorer er uddannelsesniveauet særdeles højt.
Høje myndighedskrav til produktion af lægemidler
21. april 2016
Produktion af lægemidler i Danmark er kendetegnet ved høj kvalitet og fokus på fastholdelse og stadige forbedringer af kvaliteten. Kvalitet i produktionen af lægemidler er helt afgørende for at sikre den størst mulige patientsikkerhed.
Hvorfor lægge produktion uden for Danmark?
20. april 2016
Lægemiddelvirksomheder er globale virksomheder og placering af produktionsfaciliteter kræver opfyldelse af en lang række forudsætninger herunder logistiske og økonomiske hensyn samt politiske og nationale krav.