Log på

KLINISK FORSKNING

Lif og Dansk Biotek har i en årrække gennemført årlige undersøgelser af medlemsvirksomhedernes aktiviteter og ressourceforbrug til klinisk forskning i Danmark. Læs rapporterne her.

Klinisk forskning i Danmark 2016
4. september 2017
Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2016

Brugen af sundhedsdata i kliniske forsøg
13. november 2016
Sundhedsdata har stor betydning for både patienter, sundhedsvæsen, samfund og virksomheder. Læs mere om hvad sundhedsdata betyder for udviklingen af ny medicin.

Klinisk forskning 2015
23. august 2016
Se udvalgte resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs fælles undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark i 2015 i ny infografik og læs flere resulater i rapporten.

Registrering af kliniske forsøg
25. januar 2016
Et klinisk lægemiddelforsøg er en systematisk indsamling af data vedrørende en behandling med et lægemiddel. Forsøget foregår med mennesker for at vurdere effekt og sikkerhed af behandlingen. Forsøget foregår med mennesker for at vurdere effekt og sikkerh

Klinisk forskningsaktiviteter 2014
19. oktober 2015
Se udvalgte resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsresultater i Danmark i 2014 i infografikken og læs den fulde opgørelse i rapporten.

Klinisk forskning 2013
20. august 2014
​Læs ​resultaterne fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsresultater i Danmark 2013 og download et faktaark med rapportens hovedpointer her.

Flere kliniske forsøg i 2012
9. oktober 2013
Den nedadgående kurve over antallet af kliniske forsøg ser ud til at være knækket. ​Det viser Lægemiddelindustriforeningen og DANSK BIOTEK’s årlige undersøgelse af de respektive medlemsvirksomheders kliniske forskningsaktiviteter.

Kliniske forskningsaktiviteter 2011
31. oktober 2012
En undersøgelse blandt Lifs og Dansk Bioteks medlemmer viser, at der totalt set var 1.546 fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning i 2011.

Kliniske forskningsaktiviteter 2010
3. oktober 2011
I 2010 var der totalt set 1.478 fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning i 2010 – heraf var 201 beskæftiget med klinisk forskning, der blev udført i Danmark.

Kliniske forskningsaktiviteter 2009
10. september 2010
Totalt var 1528,3 fuldtidsansatte beskæftiget med klinisk forskning i 2009 – heraf var 194,1 beskæftiget med klinisk forskning, der blev udført i Danmark.