Log på

ENLI


Lægemiddelindustrien har sit eget etiske nævn, ENLI.

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) kontrollerer og sanktionerer, at de lægemiddelvirksomheder, som er tilknyttet ENLI, overholder lovgivningen og de brancheetiske regler. 

Det vil sige regler, der regulerer lægemiddelvirksomhedernes samarbejde med og information til sundhedspersoner, beslutningstagere og patientforeninger. 

LÆS MERE
På enli.dk kan du læse mere om nævnets arbejde