Log på

SAMARBEJDE

Samarbejdsaftaler skal sikre, at der er åbenhed og klare retningslinjer omkring  kliniske lægemiddelforsøg, samarbejdet mellem sundhedspersonale og lægemiddelindustrien, donationer og tilskud.
Samarbejde med patientforeninger
14. juni 2017
Lif udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for de indbyrdes relationer mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne. Læs reglerne her og se oversigt over lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger.
Donationer og tilskud til hospitaler
13. juni 2017
Se oversigt over Lifs medlemmers donationer og tilskud til hospitaler, download kontraktskabelon og læs de etiske regler for samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitaler her.
Holdningspapir om offentlig-privat samarbejde om registerdata
1. juni 2017
Et fælles holdningspapir fra Lif og Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi (DSFE) skal være med at synliggøre og udbygge det gode samarbejde mellem offentlige forskere og virksomheder inden for farmakoepidemiologisk forskning.
Fælleserklæringen om kliniske lægemiddelforsøg
18. december 2014
Lægeforeningen og Lægemiddelindustrien har indgået en fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg. Læs fælleserklæringen og det tilhørende appendiks her.
Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder
5. november 2014
Nye regler skal sikre større åbenhed om samarbejde mellem lægemiddel- og medicovirksomheder og sundhedsprofessionelle. Læs reglerne for samarbejdet her.
Vejledning til ansøgning om sponsorat eller tilskud fra lægemiddelindustrien
7. november 2012
​Lif har udarbejdet en vejledning til medicinske selskaber og individuelle læger vedrørende ansøgning om sponsorat eller tilskud fra lægemiddelindustrien. Læs vejledningen vedrørende ansøgning om sponsorat eller tilskud fra lægemiddelindustrien.