Log på

SAMARBEJDE

Samarbejdsaftaler skal sikre, at der er åbenhed og klare retningslinjer omkring  kliniske lægemiddelforsøg, samarbejdet mellem sundhedspersonale og lægemiddelindustrien, donationer og tilskud.
Samarbejde med regionerne

Der er indgået aftale med Region Hovedstaden og Region Syd vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale.

Fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg
Lægeforeningen og Lægemiddelindustrien har indgået en fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg.
Donationer og tilskud til hospitaler
Lif har fastlagt klare etiske regler, som sikrer uafhængighed mellem lægemiddelindustrien og hospitaler.
Samarbejder med patientforeninger
Lif udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for de indbyrdes relationer mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne.
Vejledning til ansøgning om sponsorat eller tilskud fra lægemiddelindustrien
Lif har udarbejdet en vejledning til medicinske selskaber og individuelle læger vedrørende ansøgning om sponsorat eller tilskud fra lægemiddelindustrien.
Offentlig-privat samarbejde om registerdata
Et fælles holdningspapir fra Lif og Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi (DSFE) skal være med at synliggøre og udbygge det gode samarbejde mellem offentlige forskere og virksomheder.