Log på

SAMARBEJDE

Samarbejdsaftaler skal sikre, at der er åbenhed og klare retningslinjer omkring  kliniske lægemiddelforsøg, samarbejdet mellem sundhedspersonale og lægemiddelindustrien, donationer og tilskud.
Samarbejde med regionerne
Der er indgået aftale med Region Hovedstaden og Region Syd vedrørende samarbejde mellem industrien og hospitalsansat sundhedspersonale.
Samarbejder med patientforeninger
Lif udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for de indbyrdes relationer mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne. Læs reglerne her og se oversigt over lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger.
Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder
Nye regler skal sikre større åbenhed om samarbejde mellem lægemiddel- og medicovirksomheder og sundhedsprofessionelle. Læs reglerne for samarbejdet her.
Offentlig-privat samarbejde om registerdata
Et fælles holdningspapir fra Lif og Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi (DSFE) skal være med at synliggøre og udbygge det gode samarbejde mellem offentlige forskere og virksomheder inden for farmakoepidemiologisk forskning.
Donationer og tilskud til hospitaler
Se oversigt over Lifs medlemmers donationer og tilskud til hospitaler, download kontraktskabelon og læs de etiske regler for samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitaler her.
Fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg
Lægeforeningen og Lægemiddelindustrien har indgået en fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg. Læs fælleserklæringen og det tilhørende appendiks her.
Vejledning til ansøgning om sponsorat eller tilskud fra lægemiddelindustrien
Lif har udarbejdet en vejledning til medicinske selskaber og individuelle læger vedrørende ansøgning om sponsorat eller tilskud fra lægemiddelindustrien. Læs vejledningen vedrørende ansøgning om sponsorat eller tilskud fra lægemiddelindustrien.