Log på

Samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder


Nye regler skal sikre større åbenhed om samarbejde mellem lægemiddel- og medicovirksomheder og sundhedsprofessionelle trådte i kraft 1. november 2014.

Samarbejde mellem lægemiddel- og medicovirksomheder, læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle er nødvendigt for at udvikle nye lægemidler og ny teknologi til at forbedre behandlingen af patienter.  Uden adgang til de sundhedsprofessionelles viden og erfaringer vil udviklingen af lægemidler og medicinsk udstyr gå i stå.
 
En forudsætning for et godt samarbejde er åbenhed. Derfor har Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien, Industriforeningen for Generiske Lægemidler, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Apotekerforeningen, Tandlægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber lavet en fælles informationspjece om de nye og strammere regler for sundhedsprofessionelles samarbejde med industrien.
 

Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Public Affairs chef

cb@lif.dk