Log på

Samarbejde med patientforeninger


Lægemiddelindustrien har mange sammenfaldende interesser med patientforeningerne.

Ikke mindst dialogen med patienterne om nye behandlingstilbud og de forventninger, der opstår hos patienterne i den forbindelse. Der må ikke kunne sås tvivl om samarbejdet mellem lægemiddelindustriforeningen og patientforeningerne.

Derfor har Lif udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for de indbyrdes relationer mellem lægemiddelvirksomhederne og patientforeningerne. 

Lif har derudover udarbejdet en kontraktskabelon til brug for samarbejdsaftaler mellem lægemiddelindustrien og patientforeninger.

​​​​​​​​​​​​​

LÆS OGSÅ
Lægemiddelindustriens etiske regler for samarbejde med patientforeninger
DOWNLOAD
Kontraktskabelon for samarbejde med patientforeninger (dansk og engelsk skabelon i en fil).
Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Public Affairs chef

cb@lif.dk