Videre til indhold

Fire millioner kroner til nye efter- og videreuddannelsesinitiativer rettet mod life science-sektoren

Regeringen har afsat op til fire millioner kroner til forsøgs- og udviklingsprojekter ved de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, som en fortsættelse af den tidligere Life Science strategi. Midlerne er øremærket til at støtte oprettelsen af nye efter- og videreuddannelsesinitiativer rettet mod life science-sektoren.

Offentlige uddannelsesinstitutioner opfordres til at ansøge om midlerne, gerne i samarbejde med private aktører. Lif og Atrium – Lifs uddannelsesafdeling – er allerede i dialog med flere offentlige institutioner med henblik på at udvikle nye uddannelsestiltag til gavn for lægemiddelindustrien.

Anders Hoff, Forskningspolitisk chef i Lif, udtaler:

“Det er positivt, at regeringen har fokus på en af de største udfordringer inden for dansk life science, nemlig manglen på kvalificerede medarbejdere. Selvom fire millioner kroner til forsøgs- og udviklingsprojekter ikke alene kan løse problemet med rekruttering af medarbejdere, kan det bidrage til udviklingen af nye uddannelsesaktiviteter. Det er en god begyndelse, og samtidig er det vigtigt, at vi fortsætter med at arbejde med at adressere behovet for arbejdskraft i den kommende life science strategi.”

Sysser Agergaard Ærtebjerg, Managing Director i Atrium, tilføjer:

”Vi kan ikke komme i mål alene gennem det ordinære uddannelsessystem, men er nødt til at tænke nyt, bl.a. i forhold til opkvalificering af nuværende medarbejdere. Her kan Atrium spille en afgørende rolle, og derfor er jeg rigtig glad for de nye forsøgs- og udviklingsmidler”.

Rammerne for anvendelsen af midlerne er blevet fastlagt af en arbejdsgruppe, der blev nedsat som en del af “Strategi for Life Science (2021)”. Samtidig har arbejdsgruppen fremsat anbefalinger til uddannelsesinitiativer i den kommende Life Science strategi, som regeringen allerede er i gang med at udvikle. Den nye strategi forventes at blive lanceret i foråret 2024.