Videre til indhold

286 – og mange flere på vej

Personlig medicin tilbyder effektiv behandling og færre bivirkninger. Men det kræver øget fokus på kortlægning af genetik. Der er hårdt brug for en ny national strategi for personlig medicin, lyder det på en høring i dag.

Personlig medicin er udviklet med henblik på målrettet at behandle sygdom på baggrund af patientens gener, celler og væv. På blot 12 år er antallet af såkaldt personlige lægemidler steget fra 5 til 286 og mange flere er på vej. Dermed er der også hårdt brug for en fornyet strategi for personlig medicin, eftersom den eksisterende udløb ved årsskiftet.

”De personlige lægemidler og den præcisionsbehandling, de udgør, giver en bedre effekt og færre bivirkninger og dermed vil de også bidrage til et stærkere sundhedsvæsen. Derfor er der også brug for en tydelig politisk ambition om, at danske patienter skal have hurtig og effektiv adgang til at blive behandlet med personlig medicin på de områder, hvor evidensen og rammerne er i orden,” siger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen i forbindelse med en politisk høring, som finder sted på Christiansborg i dag.

På høringen vil tilhørerne bl.a. kunne få en status på den hidtidige nationale Strategi for personlig medicin og resultaterne fra en analyse om de nye typer af behandling.

”Det handler grundlæggende om at sikre, at danske patienter får den bedste, hurtigste og mest effektive adgang til at blive behandlet med de nye og effektive former for personlig medicin. Personlig medicin afviger fundamentalt fra det, som sundhedsvæsenet kender, så vi skal forberede os på nationalt plan med kloge investeringer og opruste bl.a. hospitalerne hvad angår organisering, kompetencer og kapacitet,” siger Ida Sofie Jensen.

Lif peger i et policy papir på fem centrale forudsætninger for, at potentialet ved personlig medicin kan forløses.