Videre til indhold

Ny rapport kortlægger adgangen til ATMP’er i 11 europæiske lande 

Der er store forskelle på tværs af landene i brugen af avancerede terapier, viser en ny rapport, der kortlægger adgangen til ATMP’er i 11 europæiske lande. 

Lif har sammen med 10 andre landes brancheorganisationer skabt et europæiske overblik over brugen af ATMP’er. Ud af 18 nye avancerede terapier (ATMP) med en europæisk markedsføringstilladelse har Danmark anbefalet fem til standardbehandling af danske patienter. I toppen af opgørelsen ligger Tyskland med 16 og Storbritannien med 11 ud af de 18 godkendte ATMPer. 

Opgørelsen peger på, at der ofte går lang tid, før de avancerede terapier bliver anbefalet til behandling. I gennemsnit er der gået 807 dage fra den europæiske markedsføringstilladelse til, at Medicinrådet har anbefalet de avancerede terapier til behandling af danske patienter. 

“I Lif er vi optaget af, at Danmark får en ambitiøs og national tilgang til behandling med de avancerede terapier. En ATMP kan ses som den ultimative personlige medicin. ATMP’er er et paradigmeskifte, da behandlingen har et kurativt sigte og potentielt kan erstatte patientens behov for livslang kontinuerlig behandling. Behandlingen er typisk en engangsbehandling,” siger Camilla Lund-Cramer, chefkonsulent i Lif, og tilføjer: 

“Inden for en kortere årrække forventer EMA 10-20 ATMP-ansøgninger om året. Det understreger, at der er en betydelig udvikling på området, som vi skal sikre, at det danske sundhedsvæsen er klar til. Vi har et stærkt fagligt fundament i Danmark og gode sundhedsdata. Men udviklingen på området går stærkt, så det er afgørende, at vi handler rettidigt og får indrettet sundhedsvæsenet, så implementeringen af de nye terapier kan ske så effektivt som muligt.” 

Sådan er opgørelsen lavet 

Lif har sammen med en række brancheforeninger udarbejdet et overblik over adgangen til ATMP’er på tværs af 11 udvalgte europæiske lande (Belgien, Danmark, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Sverige, Portugal, Spanien). Tilgængeligheden af terapierne er defineret af de lokale brancheforeninger. I Danmark er de avancerede terapier angivet som tilgængelige, hvis de er anbefalet eller delvist anbefalet af Medicinrådet til standardbehandling af danske patienter.

Opgørelsen er baseret på adgangen til ATMP’er på tværs af de udvalgte lande, som den var den 31. december 2023. Opgørelsen tager udgangspunkt i 18 avancerede medicinske terapier med en europæisk markedsføringstilladelse. De 18 omfattede lægemidler er Holoclar, Imlygic, Strimvelis, Spherox, Alofisel, Kymriah, Yescarta, Luxturna, Zolgensma, Tecartus, Libmeldy, Abecma, Breyanzi, Carvykti, Upstaza, Roctavian, Ebvallo og Hemgenix.