Videre til indhold

2030-plan med fokus på life science potentialet

I regeringens netop offentliggjorte 2030-plan understreges det, at life science-branchen er en dansk styrkeposition, og at regeringen vil arbejde målrettet på at styrke rammevilkårene med bl.a. den kommende life science-strategi. 

Regeringens 2030-plan rummer ikke bare en life science-strategi men også en globaliseringsstrategi, der skal bidrage til at styrke life science-branchen, der er en af Danmarks ubetingede styrkepositioner. Derudover vil regeringen også lancere en iværksætterstrategi, som skal styrke vilkårene for bl.a. biotek, samtidig med at regeringen vil prioritere et forhøjet fradrag for virksomhedernes udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der skal understøtte innovation og nytænkning i danske virksomheder.

I Lif ser koncernchef Ida Sofie Jensen frem til yderligere dialog om, hvordan branchen kan bidrage og hvad der skal til for at forløse sektorens enorme potentiale. ”Første skridt er naturligvis den life science-strategi, der er under udarbejdelse og som vil blive lanceret i 2024. Det er afgørende at se potentialet i innovativ medicin og nye medicinske sundhedsteknologier. Og her mener jeg ikke blot fra et innovations- og erhvervsperspektiv, men også at mere sundhed og større arbejdsudbud har potentiale til at styrke velfærdssamfundet,” understreger hun.

Det rationale er også en del af regeringens 2030-plan, hvor det understreges, at medicin har bidraget til at styrke sundhedsvæsenets høje produktivitet, og her er mulighederne også langt fra udtømt.

Regeringen peger selv på, at sundhedsvæsenet er et af de områder, hvor der historisk har været stor stigning i produktiviteten som følge af ny teknologi, medicin og bedre brug af ressourcerne. Regeringen peger i den forbindelse på, at der også fremadrettet vil være mulighed for, at nye teknologier og ny medicin mv. kan give flere og bedre behandlinger for en given ressourceindsats.

”Potentialet er med andre ord stort både for dansk økonomi, men også for sundhedsvæsenet. Det er en vigtig anerkendelse, som ligger i god tråd med de prioriteter, som vi har i Lif i forhold til bl.a. den kommende life science-strategi, men også debatten om den kommende sundhedsstruktur,” lyder det fra Ida Sofie Jensen.

Regeringens ambitioner om en globaliseringsplan vil også kunne bidrage til at styrke danske eksport af lægemidler. ”Lægemiddelområdet er globalt. Både forskning, udvikling og produktion foregår på tværs af landegrænser, og der er stærkt brug for et politisk fokus, hvis vi skal bevare og udbygge den danske styrkeposition inden for life science. Vi står i en ny geopolitisk situation, hvor de industri- og erhvervspolitiske vilkår står over for fundamentale forandringer. Dem skal vi være klar til at handle på, så vi sikrer de bedst mulige konkurrencevilkår,” siger Ida Sofie Jensen.  

Foto: Morten Fauerby