26-08-2015

Med de netop afsluttede økonomiforhandlinger er prioritering stadig aktuelt - ikke kun for regionerne og medicinindustrien, men i høj grad også for patienterne. Derfor deltager Lif i en debat om prioritering i fremtidens sundhedsvæsen på Rudersdals Folkemødedag på lørdag.

»Der er vist ikke mange, der er i tvivl om, at sundhedsvæsenet i dag er presset, og i fremtiden vil flere og flere patienter være i berøring med sygehusene. Jeg forstår godt, at man som patient og potentiel patient bliver bekymret, når man hører, at regionerne, selvom de har fået en milliard mere ved dette års økonomiforhandlinger, stadig skal skære ned og spare på sygehusene,« siger chefkonsulent i Lif, Søren Beicker Sørensen, der deltager som Lifs repræsentant på Rudersdal Folkemødedag.
 
»Men især derfor er det vigtigt at få nuanceret debatten om prioritering, så den ikke kun kommer til at handle om valget mellem ny medicin og varme hænder. For selvfølgelig fylder medicinudgifterne noget, men forklaringen på regionernes stramme budget, er den
højere aktivitet på sygehusene,« slår han fast. 
 
Højere aktivitet betyder højere udgifter
Væksten på sygehusene var således sidste år 6,2 procent. Det vil sige, at 2,7 mio. danskere har været til behandling, screening eller undersøgelse i 2014. Og alt tyder på, at væksten i ambulante besøg og indlæggelser i fremtiden vil stige, og dermed også regionernes udgifter.

»Når vi samtidig ser på regionernes samlede udgifter til medicin fra 2010 til 2014, er udgifterne ikke steget synderligt, og medicin udgør i dag blot 12,4 procent af regionernes samlede udgifter, sammenlignet med 14,0 procent i 2007,« fortæller Søren Beicker Sørensen. 
 

Kilde: Amgros og SSI


Kilde: Amgros, SSi og Danmarks Statistik, statisktikbaneken reg11


Med i debatten om prioritering i fremtidens sundhedsvæsen er også Karin Friis Bach, medlem af Region Hovedstaden for Radikale Venstre, Randi Mondorf, medlem af Region Hovedstaden for Venstre og Jes Søgaard, afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse.

Konference om prioritering
Den 28. september sætter konferencen ’Prioritering i sundhed – varme hænder eller ny medicin?’ spot på prioritering og forsøger at brede diskussionen ud og give deltagerne nye perspektiver på prioritering i sundhed.

På dagen kan man bl.a. møde sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen, patienter, læger og sygehusledelse, der i deres hverdag mærker konsekvenserne af prioriteringen samt repræsentanter fra KRIS, Danske Regioner og Sundhedsministeriet, der giver deres bud på, hvordan de mener, at sundhedsvæsenet bør prioritere.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Færre forsøg - men flere arbejdspladser
2014 tallene i Lif og Dansk Bioteks opgørelse viser endnu engang, at antallet af fuldtidsansatte, der arbejder med klinisk forskning, er jævnt stigende.
Fælles kamp mod forfalskede lægemidler
Om få år er hver eneste lægemiddelpakke udstyret med en unik kode. Koderne skal forhindre at forfalskede lægemidler ender hos patienterne.
Vækstfokus afgørende i ny Lægemiddelstyrelse
Lif glæder sig over regeringens fokus på bedre erhvervsvilkår for lægemiddelindustrien. Men reetableringen af Lægemiddelstyrelsen må følges op med et konkret vækstfokus.
Kampagne
Temaer
KRONIKER I 2015
Lif mener, at politisk og faglig prioritering samt en national handlingsplan er en del af løsningen.

VÆKST
Læs mere om, hvordan sundhedsindustrien kan bidrage til vækst og velfærd.
Nyeste publikation

 

Bidrag til samfundet

 

Kontakt Lif
KONTAKT OS
 
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
Telefon +45 39 27 60 60
Fax +45 39 27 60 70
E-mail:
info@lif.dk
FIND OS HER

 
 
 
MEDARBEJDER I LIF