29-09-2015
​Dansk økonomi og velfærd afhænger i høj grad af virksomhedernes evne til gennem forskning og udvikling at sikre eksporten af varer og tjenester til udlandet. Og netop en høj grad af omstillingsparathed, høj produktivitet og et konstant fokus på innovation udmærker de fem markante eksporterhverv, som på denne dag går sammen om at afholde vækstkonferencen ”Fem styrker for Danmark”.
 
I starten af juli trykte Berlingske debatindlægget ”Vækststrategien skal fortsætte” forfattet af cheferne fra Danmarks Rederiforening, Dansk Energi, HORESTA, Landbrug & Fødevarer samt Lif. I indlægget slog organisationerne til lyd for en nødvendig erhvervspolitisk prioritering.
 
Opfølgningen på debatindlægget er nu klar i form konferencen den 9. november, hvor erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fremlægger regeringens bud på, hvordan regeringen vil fremme væksten. Cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian, og international cheføkonom i Deutsche Bank, Torsten Sløk, giver deres respektive bud på Danmarks vækstudfordringer henholdsvis vækstpotentiale. Ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør for Børsen, Anders Krab-Johansen har bebudet en opsang til Danmarks vækstindustrier, og de fem brancheforeninger får også lejlighed til at give deres bud på branchernes rolle og potentiale.
 
Programmet starter klokken 13, hvor formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, MF Morten Bødskov byder velkommen.
 
Se program og tilmeld dig her
Finanslov 2016: Selvom sundhed skaber vækst, bør forudsætningerne forbedres
Regeringen har netop offentliggjort sit udkast til en finanslov for 2016. Læs Lifs kommentar til forslaget her.
Pris må ikke veje tungere end effekt og sikkerhed
Velbehandlede patienter på landets sygehuse risikerer at ende i en klinisk gråzone, hvis deres biologiske medicin erstattes med biosimilære lægemidler.
Grønthøstere er gode på marker, men ikke i budgetter
Kronik: Når Finansloven skal lægges fast på forsknings- og uddannelsesområdet, bør det ske med en sådan finesse, at dansk lægemiddelforskning og uddannelser ikke svækkes.
Konference
982x311FemStyrker kopier.png


KRONIKER I 2015
Lif mener, at politisk og faglig prioritering samt en national handlingsplan er en del af løsningen.

VÆKST
Læs mere om, hvordan sundhedsindustrien kan bidrage til vækst og velfærd.
Bidrag til samfundet

 

Kontakt Lif
KONTAKT OS

Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
 
Telefon +45 39 27 60 60
Fax +45 39 27 60 70
E-mail: info@lif.dk
FIND OS HER