Nyheder
28-07-2015
 
Med introduktionen af biosimilære lægemidler står sundhedsvæsenet over for en helt ny lægemiddelfaglig problemstilling. Helt centralt opstår usikkerheden for mange patienter, som i øvrigt er velbehandlede, ved et pludseligt skift mellem forskellige biologiske lægemidler.
 
»Udfordringen handler ikke om effekten eller sikkerheden ved det enkelte biologiske eller biosimilære lægemiddel, men de udfordringer, der følger af at skifte mellem dem«, påpeger cheføkonom Jørgen Clausen fra Lif. Cheføkonomens nervøsitet aktualiseres af en ny anbefaling fra RADS om brugen af biologiske/biosimilære lægemidler.
 
RADS-anbefalingen, ”RADS anbefaling vedrørende brug af biosimilært infliximab”, tager ifølge Lif ikke hensyn til den manglende viden om betydningen af præparatskifte for velbehandlede patienter. Og som det symptomatisk udtrykkes i patientvejledningen: ”Det er Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS’, holdning, at man hos velbehandlede patienter godt kan skifte fra én version til en anden uden problemer”.  Lif peger også på, at myndighedernes bivirkningssystem ikke giver mulighed for præcis registrering af medicinering og eventuelle bivirkninger, når der skiftes mellem forskellige biologiske lægemidler.
 
»Helt konkret så er det bekymrende, når RADS med sit notat grundlæggende ændrer holdning til skifte i behandlingen af velbehandlede gigtpatienter. RADS har tidligere i deres behandlingsvejledningerne alene haft fokus på nye patienter, når der har været biosimilære produkter inde i billedet (været imod disse ubegrundede skift af præparater),« siger Jørgen Clausen og fortsætter: »Holdningsskiftet må derfor have udgangspunkt i en økonomisk begrundet anbefaling, idet der samtidigt ikke er faglig enighed bag beslutningen.«
 
Dialog med RADS
Lif har allerede været i dialog med RADS. Svaret fra RADS forholder sig ifølge Lif ikke til de centrale spørgsmål om den manglende evidens for betydningen af præparatskift og om registreringsmuligheder, herunder også bivirkningsindberetningerne. RADS peger alene på, at de biosimilære produkter er godkendt af den europæiske lægemiddelmyndighed EMA. En godkendelse Lif da heller ikke bestrider, men som ifølge Lif ikke tager højde for patienternes mulige problemer ved præparatskifte.
 
Lif har orienteret Sundhedsstyrelsen, der har det overordnede ansvar for lægemiddelbehandlingen og –overvågningen i Danmark. Ifølge Lif kender Sundhedsstyrelsen til problemstillingerne, men det er usikkert om Sundhedsstyrelsen griber ind.
 
»Det her er så alvorlig og principiel en sag for patienterne, at vi naturligvis ikke kan lade den ligge uberørt. Bekymringen bliver ikke mindre, når vi læser den seneste patientinformation fra RADS. I stedet for at bede patienterne være opmærksomme på nye bivirkninger efter et lægemiddelskift, så bagatelliserer myndigheden de mulige patientproblemer. Og det er ærgerligt,« fastslår cheføkonomen.
 
Jørgen Clausen vil ikke afvise, at det efter sommerferien er nødvendigt at rejse sagen politisk. Enten over for Folketingets Sundhedsudvalg og den nyvalgte formand Liselotte Blixt eller over for den nye sundhedsminister Sophie Løhde, der kender problemstillingen fra sit Folketingsarbejde før valget.
 
Denne artikel er skrevet efter gennemlæsning af blandt andet korrespondancen mellem Lif og RADS (21. maj 2015), mellem RADS og Lif (15. juni 2015) samt RADS information til patienter om biosimilære lægemidler (1. juli 2015). Desuden er Jørgen Clausen, Lifs cheføkonom, interviewet til artiklen.
 
/medicin&mening
​​​​
Kan gennemsigtighed i kliniske forsøgsdata have en negativ konsekvens?
Patentlov. Ny lovgivning tvinger medicinalindustrien til at offentliggøre de fleste forsøgsdata, når de ansøger om godkendelse af ny medicin.
Sats på styrkepositionerne
Repræsentanter fra fem toneangivende erhverv i Danmark opfordrer i denne kronik politikerne til at satse på styrkepositionerne.
Patienterne skal have den bedste medicin
Sundhedsvæsnet står højt på den politiske dagsorden, og særligt medicinpriser, medicinudgifter og prioritering er blevet helt centrale emner i valgkampen.
Kampagne
Fakta
Temaer
KRONIKER I 2015
Lif mener, at politisk og faglig prioritering samt en national handlingsplan er en del af løsningen.

MEDICINUDGIFTERNE
Udgifterne til lægemidler udgør en stadig mindre del af de samlede offentlige udgifter til sundhedsvæsenet.

VÆKST
Læs mere om, hvordan sundhedsindustrien kan bidrage til vækst og velfærd.
Nyeste publikation

 

Bidrag til samfundet

 

Kontakt Lif
KONTAKT OS
 
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
Telefon +45 39 27 60 60
Fax +45 39 27 60 70
E-mail:
info@lif.dk
FIND OS HER

 
 
 
MEDARBEJDER I LIF